Nu kommer jag att prata lite om personliga erfarenheter när det kommer till testamente. Senaste fyra åren så har jag varit med om två dödsfall i familjen där personer som stått mig väldigt nära har gått bort. Den första var min mamma som för fyra år sedan gick bort i cancer. Mamma har alltid varit en strukturerad person och ville att hennes bortgång skulle vara så enkel som möjligt för oss, i alla fall ur en administrativ vinkel.

Så under mammas sista levnadstid berättade hon allt om hur hon ville ha det. Vi visste exakt hur allting skulle vara och hur saker och ting skulle fördelas och styras efter hennes bortgång. Vilket gjorde att vi visste exakt hur allting skulle vara, det var aldrig några diskussioner utan allt var enligt hennes önskemål.

För lite mer än ett år sedan gick min morfar bort, vilket var helt annorlunda. Han trodde inte på att man skulle ordna ett testamente utan allting skulle ordnas enligt den lag kring arv med mera som finns. Eftersom många i familjen har olika bakgrund så uppstod det också många diskussioner om det arv som min morfar skulle lämna efter sig. Eftersom han aldrig utryckt hur han ville att saker skulle fördelas eller hur han ville ha det så blev det väldigt diskussioner.

Det var här det blev väldigt tydligt att ett arv inte är för personen som går bort, utan för den personens kvarlevande. Det är därför det är så viktigt att upprätta ett testamente. Men hur gör man det på rätt sätt? Något som kan vara väldigt svårt.

Om du själv känner dig osäker så kan vi rekommendera att du anlitar något och får hjälp med att upprätta ett testamente.

Du kan även läsa mer om detta på lawline.se där du kan få bra tips på vägen.

Share.

Leave A Reply