En person som behöver ett skyddat boende eller skyddsboende är någon som kan ha utsatts för våld i hemmet, hedersrelaterat brott eller försöker ta sig ur kriminalitet.

Ett skyddat boende ger trygghet och hjälp för dom som inte valt att fly men behövt göra det. På skyddsboendet är det viktigt att få hjälp med hantera den svåra situationen, flykten, förövarna och liknande. Det är viktigt att personen får hjälp med måendet och hantera det praktiska på det skyddade boendet. Att få hjälp med vardagliga sysslor och stöd i den nya staden där skyddat boende finns är något som också är viktigt.

Behöver du eller någon du känner hjälp med skyddat boende?

Share.

Leave A Reply