Många känner nog till att infektioner är väldigt vanliga på sjukhus, vårdcentraler eller andra vårdrelaterade institutioner. Det finns ett begrepp som är VRI, detta står för vårdrelaterad infektion. Alltså en infektion som uppstår i samband med att en person får vård.

Enligt Patientsakerhet.se är det 65 000 patienter på svenska sjukhus som årligen drabbas av en vårdrelaterad infektion. Man uppskattar också att ungefär hälften av dessa infektioner skulle kunna undvikas.

Ett sätt att undvika infektioner är att se till så att utrustning och ytor är sterila. Detta kan man kontrollera med steriliseringsindikatorer. Dessa kommer i två olika varianter, kemiska processindikatorer och biologiska steriliseringsindikatorer.

För att förstå bättre hur dessa olika fungerar rekommenderar vi vidare läsning. Läs mer om steriliseringsindikatorer här.

Share.

Leave A Reply